Działania i prace edukacyjne

Za czym stoimy

Zainspirowani naszymi spotkaniami z wyzwalającymi przesłaniami
Zainspirowani spotkaniem z wyzwalającymi przesłaniami, ruchami i ludźmi z innych kultur, od samego początku szukamy odpowiednich możliwości działania. Co możemy zrobić indywidualnie i jako grupa, małymi krokami i prostymi sposobami, aby pracować na rzecz bardziej sprawiedliwego, pokojowego i dostatniego świata?

Co robimy

Nasze działania informacyjne i edukacyjne koncentrują się na uczciwości w handlu, ale wykraczają poza ten temat.
Ponieważ pokój to nie wszystko, ale bez pokoju wszystko jest niczym, a sprawiedliwość wyrasta z pokoju, włączyliśmy do naszego programu również takie tematy jak sprawiedliwość klimatyczna, kolonializm, rozbrojenie i pokojowa transformacja konfliktów.

Przyłącz się!

Dlatego zawsze zapraszamy osoby, które szukają kontaktów i możliwości zaangażowania się w działalność naszego stowarzyszenia i jego sprawy, do wniesienia własnych akcentów, kompetencji i zasobów.
Aktywność i prowadzenie działań to dla nas także współpraca z innymi inicjatywami i sojuszami kościelnymi i społecznymi. Zaczęliśmy jako miejsce spotkań „Puerto Alegre” i z „Buen vivir”, „prawem do dobrego życia dla wszystkich”, serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas.

Faires Frühstück