Stowarzyszenie Puerto Alegre e.V.

Puerto Alegre w języku hiszpańskim oznacza „szczęśliwy port”, jest symbolem miejsca spotkań i wymiany ludzi różnych pokoleń, poglądów, kultur i sposobów życia.

Jako stowarzyszenie, „Puerto Alegre” od momentu założenia w 1990 r. opowiada się za ideałami humanistycznymi, takimi jak tolerancja, solidarność, sprawiedliwość i pokój. Pierwsi członkowie stowarzyszenia świadomie wybrali 24 marca jako dzień założenia, aby wyrazić naszą solidarność z biednymi i uciśnionymi ludźmi. 24 marca 1980 r. został zamordowany Oscar Arnulfo Romero, który jako arcybiskup Salwadoru widział nędzę swojego narodu i sprawców, potępiał ją i domagał się sprawiedliwości i zaprzestania przemocy.

W ten sposób stowarzyszenie chciało i chce potępić niesprawiedliwość i wojnę oraz między innymi poprzez sprawiedliwy handel dać przykład, że bardziej pokojowy i sprawiedliwy świat jest możliwy.